Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/wordpress/libraries/mvc/db.php on line 251

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/wordpress/libraries/mvc/db.php on line 251

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 674

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 1755

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2429

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 2490

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/smart-slider-3/nextend/library/libraries/assets/less/lessc.php on line 3318

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 539

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 539

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 540

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 540

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 541

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 541

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/load.php on line 610

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /wp-includes/pomo/translations.php on line 208

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969
Regulamin - selfHPV
Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Regulamin


System sprzedaży internetowej – działający pod adresem www.selfhpv.pl – prowadzony jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditest. Diagnostyka Medyczna z siedzibą w Szczecinie (71-533) przy ulicy Bronisławy 14D, o numerze NIP 851-207-54-65 i REGON 810775978.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje używane w dalszej części dokumentu:
  1. Regulamin – niniejsze warunki systemu sprzedaży internetowej dostępne pod adresem: www.selfhpv.pl w zakładce Regulamin
  2. Wykonujący – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Meditest. Diagnostyka Medyczna Jacek Podolski przy ul. Bronisławy 14D, 71-533 Szczecin NIP 851-207-54-65, REGON 810775978
  3. Zlecający – każda osoba, która weszła na stronę www.selfHPV.pl, zamówiła zestaw pobraniowy wraz z wykonaniem testu molekularno-genetycznego na obecność wirusa HPV, wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dokonała wpłaty na konto Wykonującego.
  4. Usługa świadczona przez NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna – polega na odpłatnym przeprowadzeniu badania molekularno-genetycznego na obecność wirusa HPV na podstawie dostarczonych przez Zlecającego próbek materiału biologicznego, pobranych przy pomocy zamówionego zestawu pobraniowego test selfHPV.
  5. Umowa – potwierdzenie zamówienia stanowiące dla zlecającego potwierdzenie zakupu zestawu pobraniowego selfHPV wraz z wykonaniem usługi w postaci testu diagnostycznego na obecność wirusa HPV w systemie sprzedaży internetowej.
  6. Zamówienie – wypełnienie i wysłanie droga elektroniczną formularza zamówienia zestawu pobraniowego do testu selfHPV znajdującego się na stronie selfHPV.pl, dokonanie wyboru usługi badania znajdującego się w ofercie oraz dokonanie opłaty za wybrane badanie
  7. System sprzedaży internetowej należący do NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna, którego dotyczy niniejszy Regulamin.
 2. Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia mają znaczenie nadrzędne nad pozostałymi dokumentami dostarczanymi do zlecającego w ramach funkcjonowania systemu sprzedaży internetowej.
 3. Złożenie zamówienia jest równocześnie akceptacją:
  1. postanowień regulaminu systemu sprzedaży internetowej NZOZ MEDITEST. Diagnostyka Medyczna,
  2. postanowień umowy na zakup testu pobraniowego selfHPV wraz z wykonaniem testu molekularno-genetycznego wykrywającego obecność wirusa HPV.
 4. Zlecającym może być każda osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Zlecający przysyłając listownie lub dostarczając osobiście do siedziby NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna, próbkę z materiałem biologicznym do testu selfHPV, oświadcza, że materiał ten pochodzi od osoby wskazanej na formularzu zgłoszeniowym.
 6. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zestawów pobraniowych selfHPV wraz z usługą wykonania testu diagnostycznego na obecność 14 onkogennych typów wirusa HPV i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna sprzedaży.
 8. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania zestawu pobraniowego wraz z usługą wykonania testu diagnostycznego na wykrycie obecności wirusa HPV.
 9. Zlecający akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zachowanie przez Wykonującego izolatu DNA i wyników badania po pozbawieniu powiązania z danymi osobowymi Zlecającego, do prowadzenia naukowych badań populacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§2

PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zlecający wypełniając i zatwierdzając formularz zamówienia testu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza je oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zlecający przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres korespondencyjny, email i numer zamówienia zostaną przekazane firmie Dotpay S.A. (Dotpay Spółka Akcyjna, z siedzibą przy ul. Wielickiej 72, 30-552 w Krakowie) na potrzeby obsługi zamówienia.
 3. Dane osobowe Zlecającego podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182). Zlecający ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia.
 4. Wykonujący oświadcza, że dane osobowe Zlecającego przekazywane są NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna za jego zgodą zgodnie z postanowieniami ustawy oraz ponadto oświadcza, że dokonany został obowiązek informacyjny w oparciu o klauzulę informacyjną.

 

§3

ZAMÓWIENIA I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową www.selfhpv.pl 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem okresów przerw technicznych w działaniu serwisu. NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna zastrzega sobie prawo do wstrzymania sprzedaży z przyczyn niezależnych od niego, np. wstrzymana dostawa zestawów pobraniowych od producenta, problemy z terminową dostawą odczynników chemicznych koniecznych do przeprowadzenia analizy itp.
 2. Zamówienie realizowane jest tylko przez NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności oraz przesłanie/dostarczenie do Wykonującego wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego z próbką materiału biologicznego.
 4. Zlecający zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych w formularzu zgłoszeniowym, niezbędnych do stworzenia zamówienia. Zamówienia niepełne lub, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez personel NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Wykonującego o czym Zlecający zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia na zestaw pobraniowy selfHPV oraz dokonaniu płatności, Zlecający otrzyma e-mailem wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia. Wykonujący zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

 

§4

PŁATNOŚCI

 1. Cena zestawu pobraniowego wraz z usługą wykonania analizy molekularno-genetycznej na obecność wirusa HPV jest ceną brutto, wyrażona jest w złotych polskich i obejmuje:
  1. zestaw pobraniowy składający się ze szczoteczki Evalyn®Brush, instrukcji pobrania wymazu, formularza zgłoszeniowego, naklejki, woreczka z pochłaniaczem wilgoci, koperty zwrotnej.
  2. koszt przekazania zestawu pobraniowego na wskazany adres za pośrednictwem firmy pocztowej
  3. wykonanie wybranego badania w laboratorium,
  4. koszt przekazania wyniku na wskazany adres za pośrednictwem firmy pocztowej
 2. Właściciel systemu sprzedaży internetowej pod adresem www.selfhpv.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiany te nie dotyczą zamówień wysłanych i przyjętych do realizacji.
 3. Płatność za zamówiony zestaw pobraniowy wraz z wykonaniem badań molekularno-genetycznych na obecność wirusa HPV, może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej DotPay bądź bezpośrednio przelewem na konto Wykonującego.
 4. Każda płatność za usługę wykonaną przez NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna, dokumentowana jest dołączonym do zamówienia paragonem fiskalnym lub fakturą, zgodnie z żądaniem Zlecającego.

 

 

§5

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania płatności na rachunku bankowym NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna za zestaw pobraniowy selfHPV wraz z usługą wykonania testu molekularno-genetycznego na obecność wirusa HPV,. Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych i oznacza czas potrzebny do skompletowania i wysłania zamówienia. Czas ten może zostać wydłużony, w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)
 2. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki z zestawem pobraniowym selfHPV realizowanej przez firmę pocztową, jednak nie dłuższy niż 7 dni roboczych.
 3. Od daty pobrania materiału biologicznego do dnia zlecenia przesyłki do laboratorium Meditest nie może upłynąć więcej niż 24 godziny.
 4. Po otrzymaniu materiału biologicznego od Zlecającego oraz zaksięgowaniu wpłaty, NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna ma 7 dni roboczych na analizę. Wykonujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w niektórych przypadkach dodatkowych analiz, z czym wiąże się możliwość wydłużenia czasu oczekiwania na ekspertyzę do 30 dni roboczych.
 5. Dostawa wyniku realizowana jest przez firmę pocztową i wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.
 6. NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna nie ponosi odpowiedzialności, za:
  1. nieprawidłowe zabezpieczenie materiału biologicznego przez Zlecającego podczas transportu do laboratorium
  2. nieprawidłowe przechowywanie materiału biologicznego przez Zlecającego przed dostarczeniem go do laboratorium
  3. skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zestawu pobraniowego selfHPV
 7. Wykonujący zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi (wykonania badania molekularno-genetycznego na obecność wirusa HPV) w następujących przypadkach:
  1. dostarczony do laboratorium materiał biologiczny został pobrany niezgodnie z instrukcją pobrania testu lub z przekroczeniem terminu, o którym mowa w punkcie 3 Realizacji zamówień.
  2. gdy w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przez Zlecającego lub osobę działającą w jego imieniu materiał biologiczny został uszkodzony w transporcie lub przesyłce,
 8. Po stwierdzeniu, że badanie nie może być wykonane Wykonujący zawiadamia Zlecającego w ciągu 3 dni roboczych za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
  1. podania przez Zlecającego nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia
  2. braku kontaktu ze Zlecającym pod podanym w zamówieniu numerem telefonu lub adresem email,
  3. uznania przez NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna, że w przypadku zamówienia złożonego przez Zlecającego występuje podejrzenie działania niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w systemie sprzedaży internetowej, czy podszywania się pod inną osobę.

 

§6

ANULACJE I REKLAMACJE

 1. Do sprzedaży usług, o których mowa w Regulaminie nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy.
 2. Zlecający może anulować zamówienie e-mailem na adres biuro@meditest.plw terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty złożenia zamówienia. Wiadomość wysłana przez Zlecającego pocztą elektroniczną może być przeczytana w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Odpowiedź na wiadomość ze strony Wykonującego nastąpi w możliwie najkrótszym czasie, ale nie dłużej niż 3 dni robocze.
 3. W przypadku rozpoczęcia przeprowadzenia analizy z dostarczonego materiału biologicznego nie jest możliwa anulacja umowy.
 4. Zamówienie uznaje się za anulowane przez Zlecającego, jeżeli w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.selfHPV.pl, na rachunek bankowy NZOZ Meditest lub rachunek bankowy operatora płatności elektronicznej Dotpay nie wpłynie opłata za usługę.
 5. Reklamacji podlega:
  1. zestaw pobraniowy, jeżeli brakuje w nim elementów wymienionych na etykiecie opakowania lub w instrukcji przeprowadzenia testu,
  2. zestaw pobraniowy, który w podczas transportu uległ zniszczeniu,
  3. szczoteczka Evalyn®brush, jeżeli jej opakowanie jest zniszczone,
  4. szczoteczka Evalyn®brush, jeżeli plastikowe elementy są uszkodzone.
 6. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Wykonującym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@meditest.pl. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr dowodu zakupu (paragonu/faktury VAT) lub numer testu, oraz opisać przyczynę reklamacji.
 7. Zlecający odsyła niepełnowartościowy zestaw pobraniowy poleconą przesyłką pocztową na swój koszt, w terminie najpóźniej do 7 dni od daty jej otrzymania na adres Wykonującego: NZOZ Meditest ul. Bronisławy 14D, 71-533 Szczecin. Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu. Laboratorium nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty poniesione przez Zlecającego związane z odesłaniem wadliwego zestawu pobraniowego, Wykonujący zwróci po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych. Uszkodzony zestaw pobraniowy zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe, Wykonujący zwróci Zlecającemu równowartość ceny zakupionej usługi.
 8. Zlecający może zrezygnować z zamówionej usługi bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku jeżeli zestaw pobraniowy nie jest zniszczony, uszkodzony, kopiowany lub w żaden sposób użytkowany. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest to, aby zwracany zestaw pobraniowy był kompletny. Zwroty należy kierować listem poleconym na adres Laboratorium z dopiskiem „zwrot”. Do zwrotu zestawu należy dołączyć dowód zakupu. Wykonujący dokona zwrotu zapłaty w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto podane przez Zlecającego. NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna nie odbiera przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.
 9. Reklamacje przyjmowane są w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@meditest.pllub pisemnej na adres siedziby NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna

 

§7

KONTAKT

 1. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących systemu sprzedaży internetowej znajdującej się pod adresem www.selfhpv.pl każdy Zlecający może przekazać na jeden z poniższych sposobów:
  1. pocztą elektroniczną na adres: biuro@meditest.pl
  2. telefonicznie pod nr 91 812 27 44 lub 602 64 69 12 dostępnymi w dni powszednie
   (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 do 16:00.
  3. listownie, pod adres siedziby: NZOZ Meditest. Diagnostyka Medyczna ul. Bronisławy 14D, 71-533 Szczecin.

 


Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 2045

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969
szkiełko
Wirus HPV
Wirusy brodawczaka ludzkiego - HPV (Human papillomavirus) - są bardzo szeroko rozpowszechnione wśród ludzi. Znamy blisko 200 różnych typów tych wirusów.
Czytaj więcej

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969
preparat
Zagrożenie wirusem
Każdy kto rozpoczyna życie seksualne i ma kontakty płciowe z inną osobą może ulec zakażeniu wirusem HPV! Nawet 80% aktywnych seksualnie osób zakazi się genitalnym typem HPV co najmniej raz w swoim życiu.
Czytaj więcej

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969

Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /wp-includes/formatting.php on line 3969